Arkivportalen banner

Om Arkivportalen

Informasjon om Arkivportalen:

Arkivportalen.no er en nasjonal søketjeneste på tvers av arkivinstitusjoners kataloger. Her vil du kunne finne informasjon om hvilke historiske arkiver og dokumenter som befinner seg i det mangfoldet av arkiver som finnes i Norge.

Løsningen ble etablert i 2010 og antallet kataloger fra de ulike institusjoner er ikke komplett. Hvis du ikke finner det du leter etter, ta kontakt med den enkelte depotinstitusjon.

Depotinstitusjoner:

Akershusmuseet

Postadresse: Postboks 168

Poststed: 2011 Strømmen

Telefon: +47 47 47 19 80

Nettside:  http://www.akersmus.no/

Epost:  post@akersmus.no

Mer informasjon

Arbeiderbevegelsens arkiv i Hedmark

Postadresse: Pb. 4460, Bedriftssenteret

Poststed: 2326 Hamar

Telefon: 91832714

Epost:  vibbraa@online.no

Mer informasjon

Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark

Postadresse: Pb 2830

Poststed: 3702 SKIEN

Telefon: 97180033

Nettside:  http://nia.museum.no/aat

Epost:  post@a-arkiv.no

Mer informasjon

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Postadresse: Youngsgt 11

Poststed: 0181 OSLO

Telefon: 23061758

Nettside:  http://www.arbark.no/

Epost:  post@arbark.no

Mer informasjon

Arkiv i Nordland

Postadresse: pb 1490

Poststed: 8049 BODØ

Telefon: 99409500

Epost:  arkiv.i.nordland@nfk.no

Mer informasjon

Asta 5 kurs

Postadresse: Postboks 4013 Ullevål Stadion

Poststed: 0806 Oslo

Telefon: 22022600

Epost:  brukerstotteasta5@stiftelsenasta.no

Mer informasjon

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Postadresse: Parkveien 16

Poststed: 4838 Arendal

Telefon: 37 01 79 00

Epost:  postmottak@aama.no

Mer informasjon

Bergen byarkiv

Postadresse: Postboks 7700

Poststed: 5020 BERGEN

Telefon: 55 56 62 83

Nettside:  https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bergen-byarkiv

Epost:  post.byarkivet@bergen.kommune.no

Mer informasjon

Drammen byarkiv

Postadresse: Gamle Kirkeplass 7

Poststed: 3008 DRAMMEN

Telefon: Rådhuset: 32046285 / Gamle Kirkeplass: 32046251

Nettside:  http://www.drammen.kommune.no/no/Om-kommunen/Virksomheter/Service-og-administrasjon/Byarkivet/

Epost:  kommunepost@drammen.kommune.no

Mer informasjon

Enebakk kommune

Postadresse: Prestegårdsveien 4

Poststed: 1912 Enebakk

Telefon: 64992000

Nettside:  http://www.enebakk.kommune.no/

Epost:  postmottak@enebakk.kommune.no

Mer informasjon

Finnmark fylkesbibliotek

Postadresse: Postboks 615

Poststed: 9800 Vadsø

Telefon: 78 96 25 25

Nettside:  http://www.finnmarkfylkesbibliotek.no/tjenester/privatarkiv/

Epost:  fyb@fm.fylkesbibliotek.no

Mer informasjon

Folloarkivet

Postadresse: Oppegård bibliotek, Postboks 510

Poststed: 1411 KOLBOTN

Telefon: 66815024/66815050

Nettside:  http://www.folloarkivet.no

Epost:  postmottak@folloarkivet.no

Mer informasjon

Fredrikstad byarkiv

Postadresse: Postboks 1405

Poststed: 1602 Fredrikstad

Telefon: 69 30 61 01

Nettside:  https://www.fredrikstad.kommune.no/no/

Epost:  postmottak@fredrikstad.kommune.no

Mer informasjon

Fylkesarkivet i Oppland / ika opplandene

Postadresse: Fakkelgården, Vormstugguv. 40

Poststed: 2624 Lillehammer

Telefon: 61271800

Nettside:  http://www.farkiv.ol.no/

Epost:  fylkesarkivet@oppland.org

Mer informasjon

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Postadresse: LEIKANGER

Poststed: 6861 Askedalen 2

Telefon: 5756100

Epost:  fylkesarkivet@sfj.no

Mer informasjon

Glomdalsmuseet

Postadresse: Postboks 1270, 2405 Elverum

Poststed: 2406 Elverum

Telefon: 62419100

Nettside:  http://www.glomdalsmuseet.no

Epost:  post@glomdalsmuseet.no

Mer informasjon

Gudbrandsdalsmusea AS

Postadresse: Postboks 250

Poststed: 2659 Dombås

Telefon: 90069225

Epost:  post@gudbrandsdalsmusea.no

Mer informasjon

Hordaland fylkesarkiv

Postadresse: Pb. 7900

Poststed: 5020 Bergen

Telefon: 55 23 99 50

Nettside:  http://www.hordaland.no/fylkesarkivet

Epost:  postmottak.fylkesarkivet@hfk.no

Mer informasjon

IKA Kongsberg

Postadresse: Nansensgate 1

Poststed: 3616 KONGSBERG

Telefon: 32 76 40 20

Nettside:  http://ikakongsberg.no/

Epost:  postmottak@ikakongsberg.no

Mer informasjon

IKA Møre og Romsdal

Postadresse: Postboks 1073, Sentrum

Poststed: 6001 Ålesund

Telefon: 70 16 51 80

Nettside:  http://www.ikamr.no

Epost:  postmottak@ikamr.no

Mer informasjon

IKA Trøndelag

Postadresse: Maskinistgata 1

Poststed: 7042 Trondheim

Telefon: 73 88 45 00

Nettside:  http://www.ika-trondelag.no

Epost:  postmottak@ika-trondelag.no

Mer informasjon

IKAVA

Postadresse: Märthas vei 1

Poststed: 4633 Kristiansand

Telefon: 38145591

Nettside:  http://www.ikava.no

Epost:  ikava@ikava.va.no

Mer informasjon

Interkommunalt arkiv Hordaland

Postadresse: Pb. 2309 Hansaparken

Poststed: 5867 Bergen

Telefon: 55 30 60 90

Epost:  post@ikah.no

Mer informasjon

Interkommunalt arkiv i Rogaland iks

Postadresse: Bergelandsgate 30

Poststed: 4012 Stavanger

Telefon: 51 50 12 83

Nettside:  http://www.ikarogaland.no

Epost:  epost@ikarogaland.no

Mer informasjon

Kvinnemuseet, Anno Museum

Postadresse: Kongsvinger festning 2

Poststed: 2213 Kongsvinger

Telefon: 62888290

Nettside:  http://www.kvinnemuseet.no

Epost:  kvinnemuseet@annomuseum.no

Mer informasjon

Misjons- og diakoniarkivet, VID vitenskapelige høgskole

Postadresse: Postboks 184 Vinderen

Poststed: 0319 Oslo

Telefon: 990 90 005

Epost:  post@vid.no

Mer informasjon

Mjøsmuseet, Opplandsarkivet

Postadresse: Pb. 13

Poststed: 2858 Kapp

Telefon: 911 70 500

Nettside:  http://www.mjosmuseet.no/

Epost:  post@mjosmuseet.no

Mer informasjon

Musea i Nord-Østerdalen

Postadresse: Kongsveien 6

Poststed: 2500 Tynset

Telefon: 62480870 / 47757253

Epost:  arild.alander@annomuseum.no

Mer informasjon

Museene i Sør-Trøndelag

Postadresse: Havnegata 12

Poststed: 7010 Trondheim

Telefon: 73 60 41 00

Nettside:  http://www.mist.museum.no

Epost:  post@mist.museum.no

Mer informasjon

Museet Midt IKS

Postadresse: Linbergvegen 16

Poststed: 7820 Spillum

Telefon: 74 27 13 00

Nettside:  http://www.mumidt.no/spillum/

Epost:  sagbruksmuseet@museetmidt.no

Mer informasjon

Museumssenteret i Hordaland avd. Osterøy museum

Postadresse: Salhusvegen 201

Poststed: 5107 Salhus

Telefon: 55 25 10 80

Nettside:  www.muho.no

Epost:  post@muho.no

Mer informasjon

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Postadresse: Postboks 7014, St. Olavs Plass

Poststed: 0130 OSLO

Telefon: (+ 47) 21 98 20 00/ (+ 47) 21 98 21 75

Nettside:  http://www.nasjonalmuseet.no/

Epost:  historiskarkiv@nasjonalmuseet.no

Mer informasjon

NLM-arkivet

Postadresse: Sinsenveien 15

Poststed: 0572 OSLO

Telefon: +47 46540035

Nettside:  http://nlm.no/nlm/om-nlm/hovedkontoret/generalsekretariatet/nlm-arkivet

Epost:  nlmarkivet@nlm.no

Mer informasjon

Norges Hjemmefrontmuseum

Postadresse: OSLO

Poststed: 0015 OSLO

Telefon: 23 09 32 80

Epost:  post.nhm@gmail.com

Mer informasjon

Norsk folkemuseum

Postadresse: Postboks 720 Skøyen

Poststed: 0214 OSLO

Telefon: 22123700

Nettside:  http://www.norskfolkemuseum.no/

Epost:  post@norskfolkemuseum.no

Mer informasjon

Norsk industriarbeidermuseum

Postadresse: Vemork

Poststed: 3660 Rjukan

Telefon: 35099000

Nettside:  http://www.visitvemork.com/no/vemork

Epost:  post@nia.vemork.no

Mer informasjon

Norsk luftfartsmuseum

Postadresse: Postboks 1124

Poststed: 8001 BODØ

Telefon: +47 75507850

Nettside:  http://www.luftfart.museum.no

Epost:  flymuseum@luftfart.museum.no

Mer informasjon

Norsk Maritimt Museum

Postadresse: Bygdøynesvn. 37

Poststed: 0286 Oslo

Telefon: 24 11 41 50

Nettside:  http://www.marmuseum.no

Epost:  fellespost@marmuseum.no

Mer informasjon

Norsk skogmuseum

Postadresse: Pb. 117

Poststed: 2401 Elverum

Telefon: 62 40 90 00

Nettside:  https://skogmus.no/

Epost:  post@skogmus.no

Mer informasjon

Norsk Teknisk Museum

Postadresse: Kjelsåsveien 143

Poststed: 0491 OSLO

Telefon: 22 79 60 00

Nettside:  http://www.tekniskmuseum.no/

Epost:  Biblioteket@tekniskmuseum.no

Mer informasjon

NTNU Universitetsbiblioteket

Postadresse: Maskinistgata 1

Poststed: 7000 Trondheim

Telefon: 73590081

Nettside:  https://www.ntnu.no/ub/bibliotek/dora

Epost:  dorabib@ub.ntnu.no

Mer informasjon

Opplandsarkivet, Maihaugen

Postadresse: Maihaugvn.1

Poststed: 2609 Lillehammer

Telefon: (+47) 61 28 89 02

Nettside:  http://maihaugen.no/no/Opplandsarkivet/Kontakt-og-informasjon/

Epost:  oppark@maihaugen.no

Mer informasjon

Oslo byarkiv

Postadresse: Kulturetaten, Postboks 1453 Vika

Poststed: 0116 OSLO

Telefon: 23 46 03 50

Nettside:  http://www.oslo.kommune.no/byarkivet

Epost:  postmottak@kul.oslo.kommune.no

Mer informasjon

OsloMet – storbyuniversitetet

Postadresse: Postboks 4

Poststed: 0130 OSLO

Telefon: 67 23 50 00

Epost:  http://www.oslomet.no/Kontakt-oss

Mer informasjon

Randsfjordmuseet, Opplandsarkivet

Postadresse: -

Poststed: 2770 / 2870 Jaren / Dokka

Telefon: 61313280 / 61110687

Nettside:  http://www.randsfjordmuseene.no/

Epost:  hf@randsfjordmuseene.no

Mer informasjon

Riksantikvaren

Postadresse: Pb. 8196 Dep.

Poststed: 0034 OSLO

Telefon: 22 94 04 00

Nettside:  http://www.riksantikvaren.no

Epost:  postmottak@ra.no

Mer informasjon

Riksarkivet

Postadresse: Pb. 4013, Ullevål Stadion

Poststed: 0806 Oslo

Telefon: 480 55 666

Nettside:  https://www.arkivverket.no/om-oss/besok-oss/riksarkivet-og-statsarkivet-i-oslo

Epost:  https://www.arkivverket.no/tjenester

Mer informasjon

Romsdalsmuseet

Postadresse: Per Amdams Veg 4

Poststed: 6413 Molde

Telefon: 71202460

Nettside:  http://www.romsdalsmuseet.no/

Epost:  post@romsdalsmuseet.no

Mer informasjon

Ryfylkemuseet/Sauda lokalarkiv

Postadresse:

Poststed: 4230 Sand

Telefon: 52 79 29 50

Nettside:  http://www.ryfylkemuseet.no/

Epost:  post@ryfylkemuseet.no

Mer informasjon

Rælingen kommune

Postadresse: Postboks 100, 2025 Fjerdingby

Poststed: 2008 Fjerdingby

Telefon: 63835000

Nettside:  http://www.ralingen.kommune.no

Epost:  postmottak@ralingen.kommune.no

Mer informasjon

Røyken kommune

Postadresse: Katrineåsveien 20

Poststed: 3440 Røyken

Telefon: 31296000

Nettside:  www.royken.kommune.no

Epost:  postmottak@royken.kommune.no

Mer informasjon

Sámi arkiiva

Postadresse: Pb. 4013, Ullevål stadion

Poststed: 0806 Oslo

Telefon: 480 55 666

Nettside:  https://www.arkivverket.no/om-oss/samisk-arkiv

Epost:  postmottak@arkivverket.no

Mer informasjon

Sarpsborg kommune

Postadresse: Postboks 237

Poststed: 1702 Sarpsborg

Telefon: 69108000

Nettside:  http://www.sarpsborg.com/

Epost:  postmottak@sarpsborg.com

Mer informasjon

Senter for studier av Holocaust og livsynsminoriteter

Postadresse: Postboks 1168 Blindern

Poststed: 0318 OSLO

Telefon: 22842100

Nettside:  www.hlsenteret.no

Epost:  bibliotek@hlsenteret.no

Mer informasjon

Skeivt Arkiv

Postadresse: Postboks 7808

Poststed: 5020 Bergen

Telefon: 55580000

Nettside:  https://skeivtarkiv.no/

Epost:  postmottak@ub.uib.no

Mer informasjon

Ski lokalhistoriske arkiv

Postadresse: Postboks 3010

Poststed: 1402 Ski

Telefon: 64 91 49 37

Nettside:  http://www.ski.no/sla

Epost:  Ski.bibliotek@ski.kommune.no

Mer informasjon

Statens kartverk

Postadresse: Kartverksveien 21

Poststed: 3512 Hønefoss

Telefon: 08700

Nettside:  http://www.statkart.no/

Epost:  firmapost@statkart.no

Mer informasjon

Statsarkivet i Bergen

Postadresse: Pb. 4013, Ullevål Stadion

Poststed: 0806 Oslo

Telefon: 480 55 666

Nettside:  https://www.arkivverket.no/om-oss/besok-oss/statsarkivet-i-bergen

Epost:  https://www.arkivverket.no/tjenester

Mer informasjon

Statsarkivet i Hamar

Postadresse: Pb. 4013, Ullevål Stadion

Poststed: 0806 Oslo

Telefon: 480 55 666

Nettside:  https://www.arkivverket.no/om-oss/besok-oss/statsarkivet-i-hamar

Epost:  https://www.arkivverket.no/tjenester

Mer informasjon

Statsarkivet i Kongsberg

Postadresse: Pb. 4013, Ullevål Stadion

Poststed: 0806 Oslo

Telefon: 480 55 666

Nettside:  https://www.arkivverket.no/om-oss/besok-oss/statsarkivet-i-kongsberg

Epost:  https://www.arkivverket.no/tjenester

Mer informasjon

Statsarkivet i Kristiansand

Postadresse: Pb. 4013, Ullevål Stadion

Poststed: 0806 Oslo

Telefon: 480 55 666

Nettside:  https://www.arkivverket.no/om-oss/besok-oss/statsarkivet-i-kristiansand

Epost:  https://www.arkivverket.no/tjenester

Mer informasjon

Statsarkivet i Oslo

Postadresse: Pb. 4013, Ullevål Stadion

Poststed: 0806 OSLO

Telefon: 480 55 666

Nettside:  https://www.arkivverket.no/om-oss/besok-oss/riksarkivet-og-statsarkivet-i-oslo

Epost:  https://www.arkivverket.no/tjenester

Mer informasjon

Statsarkivet i Stavanger

Postadresse: Pb. 4013, Ullevål Stadion

Poststed: 0806 Oslo

Telefon: 480 55 666

Nettside:  https://www.arkivverket.no/om-oss/besok-oss/statsarkivet-i-stavanger

Epost:  https://www.arkivverket.no/tjenester

Mer informasjon

Statsarkivet i Tromsø

Postadresse: Pb.4013, Ullevål Stadion

Poststed: 0806 Oslo

Telefon: 480 55 666

Nettside:  http://www.arkivverket.no/arkivverket/statsarkivet-i-tromso

Epost:  https://www.arkivverket.no/tjenester

Mer informasjon

Statsarkivet i Trondheim

Postadresse: Pb. 4013, Ullevål Stadion

Poststed: 0806 Oslo

Telefon: 480 55 666

Nettside:  https://www.arkivverket.no/om-oss/besok-oss/statsarkivet-i-trondheim

Epost:  https://www.arkivverket.no/tjenester

Mer informasjon

Stavanger Byarkiv

Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger

Poststed: 4005 Stavanger

Telefon: 51 50 71 58

Nettside:  http://www.stavanger.kommune.no/byarkivet

Epost:  byarkivet@stavanger.kommune.no

Mer informasjon

Stiftelsen Kulturkvartalet

Postadresse: Apotekergata 16

Poststed: 6004 Ålesund

Telefon: 70104970

Epost:  post@jugendstilsenteret.no

Mer informasjon

Stiftelsen Nordlandsmuseet

Postadresse: Prinsensgt 116

Poststed: 8005 Bodø

Telefon: 75503500

Nettside:  http://nordlandsmuseet.no/

Epost:  post@nordlandsmuseet.no

Mer informasjon

Stiftinga Jærmuseet

Postadresse: Postboks 250 4367 Nærbø

Poststed: 4307 Sandnes

Telefon: 47776020

Nettside:  www.jaermuseet.no

Epost:  post@jaermuseet.no

Mer informasjon

Stortingsarkivet

Postadresse: Stortinget

Poststed: 0026 Oslo

Telefon: 23 31 36 70

Epost:  arkivet@stortinget.no

Mer informasjon

Sør-Troms Museum

Postadresse: Trondenesveien 122

Poststed: 9404 Harstad

Telefon: 77018392

Epost:  post@stmu.no

Mer informasjon

Telemark museum

Postadresse: Øvregt. 41

Poststed: 3715 Skien

Telefon: 35544500

Nettside:  http://telemarkmuseum.no/

Epost:  post@telemark.museum.no

Mer informasjon

Telemuseet

Postadresse: OSLO

Poststed: 0411 OSLO

Telefon: 22 09 14 50

Epost:  post@telemuseet.no

Mer informasjon

Trondheim byarkiv

Postadresse: Trondheim byarkiv, Postboks 2300 Torgarden

Poststed: 7004 Trondheim

Telefon: 72548280

Epost:  Trondheim-byarkiv.postmottak@trondheim.kommune.no

Mer informasjon

Ulvik lokalhistorisk arkiv

Postadresse: Ulvik

Poststed: 0000 ULVIK

Telefon: 56527021

Nettside:  http://www.ulvik.kommune.no

Epost:  nils.skeie@ulvik.kommune.no

Mer informasjon

Valdresmusea AS

Postadresse: Tyinvegen 27

Poststed: 2900 Fagernes

Telefon: 61359900

Nettside:  http://www.valdresmusea.no

Epost:  info@valdrs.museum.no

Mer informasjon

Vest-Telemark Museum

Postadresse: Eidsborg

Poststed: 3880 Dalen

Telefon: 35069090

Nettside:  http://www.vtm.no

Epost:  post@vtm.no

Mer informasjon

Vestfoldarkivet

Postadresse: PB 1247

Poststed: 3205 Sandefjord

Telefon: 33 34 40 00

Nettside:  http://www.vestfoldarkivet.no

Epost:  vestfoldarkivet@vestfoldmuseene.no

Mer informasjon

Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS

Postadresse: Postboks 237

Poststed: 1702 SARPSBORG

Telefon: 97011466

Nettside:  http://ika-ostfold.no

Epost:  ika.ostfold@sarpsborg.com

Mer informasjon

Østfoldmuseene

Postadresse: Pb. 303, 1702 Sarpsborg

Poststed: 1702 Sarpsborg

Telefon: 69 11 56 50

Nettside:  http://www.ostfoldmuseene.no

Epost:  postmottak@ostfoldmuseene.no

Mer informasjon

Tilleggsinformasjon om depotinstitusjoner:

For å finne ut hvilke tjenester din depotinstitusjon kan tilby, velg fra nedtrekkslisten og trykk på "hent informasjon"Transkripsjonsveiledning

Brukerveiledning til transkribering

På detaljsiden for digitalisert dokument finnes mulighet for å opprette transkripsjon av dokumentet. Denne muligheten er kun tilgjengelig for innloggede brukere.

Hjelp til transkripsjonsarbeid

Tips til utførelse

Vær tro mot dokumentets opprinnelige syntaks og ortografi. Transkripsjoner skal ikke "rette" et dokument.

Transkriber fra øvre venstre hjørne ned mot høyre hjørne, linje for linje. Skulle dokumentet være satt opp på en slik måte at dette er vanskelig, forsøk å gjenskape strukturen så godt det lar seg gjøre.

Formatering av tekst i tabellform. Angi tabeller med ||kollonne1, celle1||kollonne2, celle1||

Kommenter objektet i kommentarboksen, ikke start en diskusjon i selve transkripsjonen.

La leserne vite at du er usikker

Er et ord vanskelig å tyde, angi dette innenfor klammer [uleselig]

Legg inn kommentarer på samme vis

Bruk klammer [ ] hvis du ønsker å kommentere arbeidet ditt

Ikke tekstlige elementer

Bruk klammer [ ] hvis du har behov for å kommentere ulike fremmedelementer eller ikke tekstlige elementer

Beskriv markeringer, stempler og segl

Beskriv objektet og angi betydelsen, feks. [Stempel, Det Norske Riksvåpenet]

Transkriber alle elementer

Forsøk å få med alle elementer, selv skjemaoverskrifter, margnotater etc

Steg for steg:

 1. Detaljsiden for digitalisert dokument:
  1. Klikk på bildet på detaljsiden åpner visning i full størrelse. Vurder om du ønsker å opprette en transkripsjon av dokumentet.
  2. Dersom det eksisterer transkripsjoner under arbeid tilhørende dokumentet, vil informasjon om dette vises i infoboks oppe til høyre.
  3. Start en ny transkripsjon ved å velge objekttype fra nedtrekksmenyen, og klikke på «Start transkribering»
  4. Godta betingelsene for transkribering av objekter i arkivportalen.
 2. Arbeidsflaten:
  • For å avbryte arbeidet/angre valget om å transkribere, -klikk «Slett»
  • For å lagre arbeidet under veis, -klikk «Lagre»
  • Avslutt arbeidet midlertidig, uten å publisere:
   • Klikk «Lagre»
   • Klikk «Avslutt»
  • For å publisere arbeidet til Arkivportalen, klikk «Publiser transkripsjon»
  • Fyll ut feltene med indekseringsdata, følgende er obligatoriske:
   • Beskrivende navn
   • Metode
   • Saksnummer (For møtebok)
  • Skriv selve transkripsjonen i editoren.
  • Fullfør arbeidet ved å lagre, og publisere.

Bestillingsveiledning

Om klausulert materiale

Klausulering av arkiver og retten til innsyn

Innledning

Arkivinstitusjoner har som oppgave og overordnet mål at alt arkivmaterialet som er oppbevart, skal legges til rette for aktiv bruk i ulike sammenhenger, for eksempel som kilder til historisk forskning og formidling, til dokumentasjon av rettigheter eller til bruk i forvaltningen av samfunnet.


I hovedsak finnes det to typer arkiver oppbevart og forvaltet av arkivinstitusjonene:

 • arkiver skapt av private aktører
 • offentlige (statlig, fylkeskommunalt og kommunalt) skapte arkiver

Forvaltningen av de offentlig skapte arkivene er regulert av ulike deler av lovverket, både i det de blir skapt og i forhold til senere bruk av materialet. Teksten under vil forsøke å gi et innblikk i noen av de regler som kommer til anvendelse i forvaltningen av historiske arkiver.


Når det gjelder privat skapte arkiver etter organisasjoner, bedrifter eller personer, er hovedregelen at bruken av de private arkivene er styrt av privatrettslige avtaler mellom skaperen av materialet og arkivinstitusjonen. Lovverket har imidlertid gyldighet for denne type arkiver i de tilfeller der dette er på sin plass, f. eks i personvernsammenheng.


Den enkelte arkivinstitusjon vil kunne gi utfyllende informasjon om de regler som gjelder innenfor det enkelte arkiv.


1. Hovedregel: Offentlighet

Offentlige arkivinstitusjoner har som oppgave å legge forholdene til rette for at publikum skal kunne gjøre bruk av arkivmaterialet som oppbevares der innenfor rammene som følger av regler om innsynsrett og taushetsplikt.


Med noen unntak gjelder offentlighetsloven for materiale som er skapt i offentlig virksomhet, uten tidsbegrensning. For materiale som er skapt i privat virksomhet gjelder egne regler, basert på avtale med den som har skapt, eid eller eier arkivet. Hovedregelen er altså at arkivmateriale som oppbevares i arkivinstitusjoner, er fritt tilgjengelig for alle. I praksis vil dette si at man kan få materiale utlevert på arkivets lesesal til bruk der, eller bestille kopier av bestemte dokumenter. Det er imidlertid noen unntak som gjelder og som vil kunne hindre fri bruk av arkivene.


1.1 Unntak: Generelt personvern etter personopplysningsloven

I arkiver finnes opplysninger om enkeltpersoner. Dersom opplysningene er i et personregister eller er lagret eller på annen måte behandlet elektronisk, gjelder personopplysningsloven. Personopplysningsloven skal beskytte personer som er i live, og gjelder for alle i offentlig og privat virksomhet som behandler personopplysninger,. Loven skiller mellom sensitive personopplysninger og andre personopplysninger. Det gjelder forskjellige regler for disse to typene opplysninger. Det er også regler for behandling av opplysninger som ikke er definert som sensitive i denne loven. Hovedkravet er at det i begge tilfeller skal ivaretas ”tilstrekkelig konfidensialitet”. Personopplysningsloven begrenser imidlertid ikke retten til innsyn etter offentlighetsloven, men legger noen begrensinger på hvordan innsyn kan gis i slike tilfeller.


1.2 Unntak: Taushetsplikt om personopplysninger

For offentlige tjenestemenn, som ansatte i arkivinstitusjoner, gjelder bestemmelser om taushetsplikt for opplysninger om andres personlige forhold man får kjennskap til gjennom arbeidet. Som hovedregel dreier det seg om opplysninger de fleste av oss vil ønske å holde for oss selv. Ofte er det opplysninger som vi selv har gitt fra oss for bruk til et bestemt formål, i tillit til at opplysningene vil bli behandlet på betryggende måte.


Taushetspliktbestemmelser finnes i mange lover, men forvaltningsloven (§ 13) fastsetter generelle regler om dette. Også i offentlighetsloven (§ 13) er det slått fast at taushetsbelagte opplysninger er unntatt fra offentlighet.


Noen ganger må det utøves skjønn når man skal avgjøre hva som er taushetsbelagt og hva som ikke er det. Retningsgivende for hva som skal regnes som personlige forhold vil være at det er slike opplysninger som det er vanlig å betrakte som private, for eksempel helseforhold, politisk overbevisning, straffbare forhold, familierettslige forhold, personlig økonomi med videre. De fleste av denne typen opplysninger, men ikke alle, vil også være definert som sensitive i personopplysningsloven. Det kan i noen tilfeller også betraktes som sensitivt å være forbundet med en spesiell type saksbehandling, for eksempel barnevern. I slike tilfeller vil konteksten navnet opptrer i være tilstrekkelig til å underlegge informasjonen (navnet) taushetsplikt.


Hovedregelen er at taushetsplikt varer i 60 år fra siste innførsel, men for enkelte typer opplysninger vil taushetsplikten ha lengre gyldighet. Slike bestemmelser finnes i særlover. I forskrift til forvaltningsloven er det fastsatt at taushetsplikt gjelder i 100 år for opplysninger i barnevernssaker og adopsjonssaker. Riksarkivaren er gitt myndighet til å fastsette utvidet taushetsplikt i særtilfeller, når vurderingen tilsier at dette er nødvendig av personvernhensyn. Denne myndigheten gjelder bare for materiale som oppbevares av det statlige Arkivverket.


1.3 Unntak: Taushetsplikt om forretningsopplysninger

Taushetsplikt for offentlige tjenestemenn gjelder også for forretningsopplysninger, dvs. opplysninger som andre kan utnytte i sin virksomhet. Også her gjelder taushetsplikten i utgangspunktet i 60 år, men i praksis bare så lenge det er nødvendig ut fra forretnings- eller saksbehandlingsmessige hensyn.


1.4 Unntak: Graderte dokumenter

Offentlighetsloven gir anledning til å unnta fra offentlighet bestemte typer opplysninger, blant annet slike som berører rikets sikkerhet og forhold til fremmede makter. I tillegg er mange slike opplysninger taushetsbelagt etter sikkerhetsloven og skal derfor unntas fra offentlighet. Den virksomhet som utarbeider et dokument med slikt innhold, er pliktig til å påføre dokumentet en graderingsbetegnelse slik det er bestemt i sikkerhetsloven.


Gradering skjer etter en skala: Begrenset, konfidensielt, hemmelig, strengt hemmelig. Det er bare virksomheten som har gradert dokumentet som kan oppheve graderingen eller sette graderingen på et lavere nivå. Slik gradering opphører automatisk etter 30 år, dersom ikke annet er bestemt i det enkelte tilfellet. Et gradert dokument kan også inneholde opplysninger som er taushetsbelagte etter de vanlige taushetspliktbestemmelsene, slik at ikke alle opplysninger nødvendigvis blir fritt tilgjengelige selv om gradering etter sikkerhetsloven ikke gjelder lenger.


2. Mulighet for innsyn i taushetsbelagt materiale

Taushetsplikt gjelder for opplysninger, ikke for hele dokumenter. Alle kan derfor be om innsyn i materiale som ikke uten videre er fritt tilgjengelig. En skriftlig begjæring om innsyn skal i så fall rettes til arkivinstitusjonen. Etter en vurdering vil innsyn kunne bli bevilget.


Under en slik vurdering av materialet kan det i noen tilfeller vise seg at det brukeren trenger, ikke er taushetsbelagt. Materialet vil da kunne bli stilt til rådighet for brukeren, i noen tilfeller i form av kopier der enkelte opplysninger er skjermet.


Selv om opplysninger er taushetsbelagte, betyr ikke det nødvendigvis at all bruk av dem er utelukket. I hovedsak er det to unntak som gjelder.


2.1 Partsinnsyn

Med få unntak får alle se opplysninger som gjelder en selv, jf. forvaltningsloven §§ 13 a nr. 1, 13 b nr. 1 og 18, og personopplysningsloven § 18. For personopplysninger som kommer inn under personopplysningsloven, gjelder at alle kan kreve å få vite hva som er registrert om en selv. Dette kan imidlertid begrenses av både muligheten for å få tilgang til sensitiv informasjon om andre personer eller om forretningshemmeligheter og, i noen få tilfeller, av muligheten til å få informasjon som kan være til skade for en selv eller forholdet til personer som står en nær. (jf forvaltningsloven § 19) .


En person som har behov for å se taushetsbelagte opplysninger i en forvaltningssak for å kunne ivareta egne interesser i saken, vil også på visse betingelser kunne få se taushetsbelagte opplysninger om andre personer. Vedkommende må pålegges taushetsplikt og begrensinger i hvordan man kan bruke opplysninger om andre enn seg selv. Adgangen gjelder også etter at saken er avsluttet, og kan utøves gjennom fullmektig, for eksempel advokat.


Forespørsler om innsyn i arkivmateriale vil i kommunal sammenheng ofte bli behandlet av den faginstansen som har skapt arkivmaterialet, men det er også vanlig at det er arkivinstitusjonen som forvalter materialet som treffer vedtak om å gi partsinnsyn.


2.2 Forskningsformål

Taushetsbelagte opplysninger kan på visse betingelser brukes til forskningsformål (forvaltningsloven § 13 d). Forskeren må i en skriftlig søknad til vedkommende arkivinstitusjon redegjøre for prosjektet og dokumentere at formålet med innsyn er forskning.


Det må også argumenteres for og bringes på det rene om formålet er forskning i den forstand som er lagt til grunn for bestemmelsen i forvaltningsloven. Det må derfor foreligge en beskrivelse av hva den forskningsmessige hensikten med bruken av materialet skal være, og den som ønsker slikt innsyn må ha faglig kompetanse til å gjennomføre et forskningsprosjekt. Hovedkravet er at man må inneha en vitenskapelig stilling innen relevant fagfelt eller kunne dokumentere tilsvarende kompetanse. Viderekommen student under veiledning av kompetent person vil også kunne få innsyn på dette grunnlaget. Vanlig journalistisk virksomhet gir ikke grunnlag for unntak fra taushetsplikten.


Det er et viktig krav at forskeren selv må ivareta taushetsplikt. Forskeren kan ikke bringe videre taushetsbelagte opplysninger på en slik måte at de kan tilbakeføres til en person eller en liten gruppe av personer. Derfor må forskerens bruk av opplysningene vurderes. Det må også vurderes om det vil være til uforholdsmessig ulempe for andre dersom innsyn innvilges. Det kan også stilles krav og begrensninger til metode når det gis innsyn i taushetsbelagte opplysninger for forskningsformål, for eksempel om hva slags notater man kan ta, om oppbevaring av kopier eller om at forskeren ikke kan ta kontakt med personene materialet omhandler.


Ikke alle arkivinstitusjoner kan fatte vedtak om å gi innsyn i taushetsbelagte opplysninger for forskningsformål. I utgangspunktet er det bare departementene som innehar slik myndighet, men noen departementer har anledning til å delegere myndigheten videre til navngitte underliggende organer. Riksarkivaren er delegert slik myndighet for materiale som oppbevares av det statlige Arkivverket. For kommunale arkivinstitusjoner (som ikke innehar samme myndighet) innebærer denne bestemmelsen at en slik søknad, med innstilling, sendes til avgjørelse hos det departementet som har fagansvaret for saksområdet arkivmaterialet hører til (evt. gjeldende fagdepartement).


Når en søknad om innsyn i taushetsbelagte opplysninger er innvilget, må forskeren skrive under en taushetserklæring.


3. Begrensinger i bruk av materiale

Noen arkiver inneholder materiale som er vernet gjennom bestemmelser i åndsverkloven. Åndsverkloven er som hovedregel ikke til hinder for innsyn. Loven begrenser ikke retten til innsyn etter offentlighetsloven, men setter noen grenser for hvordan arkivinstitusjoner kan gjøre slikt vernet materiale tilgjengelig. Åndsverkloven setter også grenser for hvordan den som får adgang til materiale, kan bruke det videre.


Det kan også være opprettet spesielle avtaler mellom skaper og arkivinstitusjon som regulerer adgangen til bruk av materiale som karakteriseres som åndsverk.


Brukeren av arkivene vil likevel alltid være ansvarlig for at videre bruk av materiale ikke er i strid med åndsverkloven.


Forskrift til offentlighetsloven gir også arkivinstitusjoner anledning til å vurdere begrensninger i bruk av arkiver ut fra andre kriterier. Materiale som ikke er ordnet og klargjort for bruk kan i noen tilfeller unntas fra normal bruk. Det kan også forekomme tilfeller der det er nødvendig å skjerme materiale fra bruk pga. dets fysiske tilstand eller på bakgrunn arbeidsmengden forbundet med å tilrettelegge materialet for bruk.

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Denne erklæringen redegjør for behandlingen av personopplysninger som registreres når du bruker tjenester i Arkivportalen.no.


Du kan bestille tjenester via Arkivportalen.no. For at vi skal kunne gi deg det du ønsker, må vi vite hvem du er. De opplysningene du gir oss om deg selv, bruker vi bare til å sørge for at du får de tjenester du spør om, eventuelt til å gi deg annen tilbakemelding.


Dersom bestillingen gjelder arkivmateriale til bruk på lesesalene, vil henvendelsen bli overført til den enkelte depotinstitusjons interne bestillingssystem og bevart der i hht. det regelverk som gjelder for den enkelte institusjon.


For utfyllende opplysninger om den enkelte institusjons behandlingsregler, se den enkelte institusjons informasjonssider.


Nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies). Vi benytter ikke informasjonskapsler til å lagre personinformasjon. Du kan selv stille inn nettleseren din slik at den ikke godtar informasjonskapsler.


Vi benytter Google Analytics som analyseverktøy.

 

API for Arkivportalen

Endringslogg, Arkivportalen

Kontakt oss: epost@arkivportalen.no